τεττιξ

Share This

τεττιξ

όλα τα άρθρα

τεττιξ....

χειμῶνα διάγειν κόψιχος, πνῖγος ὑπομεῖναι

καὶ μεσημβρίας λαλεῖν τέττιξ